For at være sikker på at blive optaget på gymnasiet, skal du være erklæret uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Har du haft det valgte fag som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve
  • Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette er dog ikke nødvendigt for optagelse, hvis du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse
  • Vælger du at aflægge 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver

 

Læs nærmere om STX og vores studieretninger her >