For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF) skal du være erklæret uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. eller 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau
  • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Du skal have aflagt 9. eller 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
  • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 9./10. klasse-prøve i fysik/kemi
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 9./10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt

Du har også krav på optagelse, hvis du i stedet har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen (under AVU) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: Dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Læs nærmere om HF og vores HF-linjer her >