Sidste skoledag inden juleferien er fredag den 19. december, hvor alle klasser møder til et par timers undervisning, inden vi alle kl. 10.00 samles i Salen til den store, afsluttende julerevy, hvor man vil kunne opleve en flok velforberedte lærere udfolde deres store skuespiltalenter på scenen.

Denne dag afleverer vores 3.g’ere og 2.HF’ere hhv. deres studieretningsprojekt (SRP) og større skriftlige opgave (SSO) senest kl. 9.00, hvorefter de samles klassevis til morgenmad i kantinen.