17/9: Årets idrætsdag i skoletiden og café fra kl. 14