Som forælder til en elev på gymnasiet kan du komme til forældrekonsultation, hvor du kan snakke med en eller flere lærere om dit barns skolegang ift. det faglige.

Konsultationerne kommer til at foregå mellem kl. 18-20.

Man får max ti minutters snak med hver lærer og max 6 konsultationer.

Fælles for alle er, at tilmelding foregår via elevens Lectio, hvor tilmeldingsskemaet fremgår af forsiden – eleverne skal altså have forældrene ved deres side, når de logger ind.

Derudover får de forældre, hvis børn er under 18, også en invitation via mail. Den kommer ud i uge 47.