Første skoledag for alle eleverne.

Dette er samtidig den første af to introdage for de nye elever.