Hvert år tager vi en dag ud af skemaet, for at vores elever kan arbejde på Dagsværk-dagen. Her skal de arbejde, og de penge de arbejder for går til Operation Dagsværks årlige projekt. I år går pengene til et projekt i Uganda. Herunder kan du læse lidt om projektet, og her kan du læse meget mere.

PROJEKTFOKUS: INKLUSION AF UNGE MED HANDICAP I UGANDA
De indsamlede midler skal bl.a. gå til uddannelse af rollemodeller med handicap, der kan lære andre unge med handicap om deres rettigheder. De unge skal trænes i såkaldte life-skills og der skal oprettes ungdomsgrupper, hvor unge med handicap kan opbygge relationer med andre unge i lokalmiljøet og få vejledning og støtte. Alt sammen skal bidrage til at øge de unges selvværd – empower dem – og dermed gøre dem i stand til at overvinde de sociale og fysiske barrierer, som mange oplever i deres daglige liv i form af fordomme, stigmatisering, isolation, eksklusion, misbrug og så videre; barrierer der betyder, at det kun er 10 procent af unge med handicap i Uganda, der får en uddannelse.