I efteråret 2014 startede vi talentudviklingsprojektet Talenter på Tværs i samarbejde med folkeskolerne Frydenhøjskolen og Langhøjskolen. Projektet er blevet gentaget med succes i årene herefter.

Over seks måneder deltager 20 talentfulde elever fra Frydenhøjskolen, Langhøjskolen og Hvidovre Gymnasium & HF en gang om måneden i fælles undervisning i faget naturgeografi.

Fokusområdet for undervisningsseminarerne er Island, og de unge kommer omkring emner som vulkaner, Islands socioøkonomiske forhold og geologi.

I slutningen af april får eleverne fyldt praksis på deres teoretiske viden, når de rejser til Island for at lave feltstudier. Undervejs på rejsen skal eleverne tage billeder af deres oplevelser, ligesom de hele ugen blogger på hvidovregymnasium.dk/blog.

Undervejs på rejsen skal eleverne også skrive en række faglige artikler om bl.a. landbrug, glaciologi, geomorfologi, energiressourcer og vulkanisme. Disse artikler er gennem årene blevet bragt i Hvidovre Avis og EMU (Danmarks Læringsportal), ligesom de blev inkluderet i en fotoudstilling om rejsen, som blev udstillet på Hvidovre Bibliotek og Avedøre Bibliotek.

 

Talenter på Tværs blev også udbudt som et tilbud til gymnasiets elever med naturgeografi i skoleåret 2015/2016 og 2016/2017.