‘Litterært Fix’ er en ny platform, der udspringer fra vores skoleblad RODEN. Bladet er en platform, hvor man kan udfolde sig kreativt og dele sin interesse for litteratur med andre elever.

Den første udgave blev sendt ud i april 2019, og var en slags prototype, hvor man kan læse litterære værker skrevet af tidligere elever, der alle har deltaget i talentudviklingsprogrammet “Talentfulde Skrivere”. Du kan finde den første udgave af ‘Litterært Fix’ her.

Fremover vil bladets indhold bestemmes af de elever der ønsker at bidrage. Der er ikke nødvendigvis en fast redaktion, men man kan frit komme med forslag fra udgivelse til udgivelse.