Elevrådet er elevernes stemme på gymnasiet og elevernes mulighed for at give deres mening til kende.

Elevrådet består af et hold frivillige, engagerede elever, der har lyst til at gøre en forskel på elevernes vegne.

Elevrådet mødes cirka en gang om måneden – og ad hoc, når store eller vigtige emner presser sig på.

Derimellem arbejder elevrådsbestyrelsen videre på de ideer, tiltag eller problemstillinger, som optager elevrådet, og/eller som de har modtaget fra andre af skolens elever.

Har du input eller spørgsmål til elevrådet, så kan du sende en Lectio-besked til Elevrådet.

Her fortæller medlemmer af det nuværende elevråd, hvilke områder de arbejder med, og hvorfor de synes, det er vigtigt med et elevråd.