I frikemi kan du komme og arbejde frit med faget.

Her kan du få hjælp til opgaver af skolens undervisere, ligesom du kan lave forsøg under vejledning.

Frikemi er hver tirsdag eftermiddag kl. 14.15-15.45.