Sådan kommunikerer du sikkert med Hvidovre Gymnasium & HF

Da al kommunikation foregår via digitalpost på borger.dk. Det er derfor vigtigt at vi har elevens væreger cpr.nr. i systemet.

Hvis du vil kommunikere med Hvidovre Gymnasium & HF via e-mail, og hvis e-mailen indeholder fortrolige oplysninger, kan du kontakte både skolens ledelsesekretærer og studievejledere, da disse har sikre e-mails. 

Den sikre mail beskytter dig imod, at uvedkommende læser med, når mailen sendes via det åbne internet.

Vi opfordrer også til, at du bruger en sikker mail, hvis du vil kommunikere med Hvidovre Gymnasium & HF via e-mail om fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx cpr-numre, oplysninger om private forhold, fx dårlig trivsel, familie relateret problemstillinger, helbredsdiagnoser eller oplysninger, hvoraf man kan udlede en helbredsdiagnose, mv.).

Du bør undgå at sende fortrolige eller følsomme personoplysninger til os via Lectio, som kun er til undervisningsbrug!

Der er flere måder at sende en sikker mail på. Nogle mail-systemer har funktioner, der forsøger at kryptere e-mails per automatik, f.eks. Gmail. Da udviklingen på området går hurtigt, kan vi ikke sige noget generelt om alle mail-systemer. Hvis du er i tvivl, om dit mail-system kan afsende sikkert, anbefaler vi derfor, at du bruger nedenstående procedure for opsætning af sikker mail i dit eget mailprogram. Dette kan lade sig gøre i Outlook, men ikke i fx Hotmail. I denne vejledning kan du se, hvordan du sætter dit mailprogram op til sikker mail.

Når du har fulgt vejledningen skal du derefter gå til NemID’s hjemmeside og hente og installere Hvidovre Gymnasium & HFs sikker mail-certifikat:

  • Hvidovre Gymnasiums sikre mail er: info@hvgadm.dk
  • Gå til https://service.nemid.nu/dk-da/support/soeg_certifikat/
  • Skriv “info@hvgadm.dk” i søgefeltet og klik på Søg. Nu dukker Hvidovre Gymnasium & HFs Gymnasiums oplysninger op under søgefeltet.
  • “Hent certifikat”
  • Åbn
  • “Installer certifikat”, og følg guiden. Hvis du selv opstarter en mailkorrespondance, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, med os via en usikker mail, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsætter korrespondancen via den usikre forbindelse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte sekretariatet på 36 34 34 34.