Hvidovre Kommune

Om samarbejdet
Der er indgået aftale med Hvidovre Kommune om, at eleverne på studieretningen med Mediefag A skal lave forskellige produktioner for kommunen.
Det er værdifuldt for eleverne at skulle indgå i forpligtende samarbejde om at lave produktioner til specifikke målgrupper og inden for nærmere afstukne rammer. Der kan f.eks. være tale om produktioner, der har til formål at få flere unge til at stemme ved kommunal- eller folketingsvalg, portrætter af kommunens ildsjæle, grønne områder og andre herligheder mm.