Gif3

GIF – 1 årig studenteruddannelse

GIF er en 1-årig dansk studentereksamen for fremmedsprogede med opholdstilladelse i Danmark. Du kommer i en klasse med andre voksne kursister, der har en studentereksamen fra deres hjemland.

Med et eksamensbevis fra GIF i hånden, kan du få adgang til de fleste videregående uddannelser gennem kvote 1, altså på lige fod med danske studenter. GIF-uddannelsen er gratis, og du kan søge SU.

Livet som GIFer

I videoen herunder fortæller tidligere GIF-kursist Lema om, hvad hun har fået ud af uddannelsen på Hvidovre Gymnasium.

GIF-uddannelsen er delt op i 2 fagpakker, en humanistisk og en matematisk. Begge fagpakker starter i august og slutter i juni.

Humanistisk GIF

Denne fagpakke er særligt rettet mod uddannelser inden for humaniora, sprog, pædagogik, samfundsvidenskab, undervisning og handel.

Dine fag på humanistisk GIF er:

  • A-niveau: Dansk som andetsprog
  • B-niveau: Engelsk, Historie for fremmedsprogede
  • C-niveau: Biologi, Matematik

Matematisk GIF

Denne fagpakke er særligt rettet mod naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser som f.eks. ingeniør, farmaceut eller læge.

Dine fag på matematisk GIF er:

  • A-niveau: Dansk som andetsprog, Matematik
  • B-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi
  • C-niveau: Historie for fremmedsprogede

For at blive optaget skal du:

  • Have mindst 12 års skolegang, svarende til en studentereksamen, i dit hjemland
  • Have bestået Dansk D-niveau (10. klasse) med karaktererne 4/4 eller Danskuddannelse 3, modul 5 bestået med karaktererne 7/7/7. Hvis du har opnået et højt niveau i mundtlig og skriftlig dansk på anden vis, har vi også mulighed for at teste dig.
  • Have mindst 4 års engelsk svarende til 10. klasse
  • Have bestået en eksamen svarende til matematik på B-niveau, hvis du ønsker optagelse på Matematisk GIF, samt fysik og kemi svarende til C-niveau.

Sådan søger du:
For at blive optaget, skal du udfylde Ansøgningsskema til GIF 2024 og sende det til mail GIF@hvgadm.dk. I mailen skal du vedhæfte følgende:

* Det udfyldte ansøgningsskema

* Dokumentation for din uddannelse fra hjemlandet. Alle beviser skal være oversat til enten dansk eller engelsk.

* Dokumentation for eventuelt beståede danskprøver, samt anden relevant uddannelse fra Danmark.

* Dokumentation for opholdstilladelse.

Hvis du er kvalificeret til optagelse på GIF, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Du kan søge om optagelse indtil alle pladser er fyldt op, men det vil være en fordel, at du sender din ansøgning i løbet af marts-april måned, så vi har god tid til at behandle den.

Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen på telefon +45 36 34 34 55 eller på mail GIF@hvgadm.dk.

Ofte stillede spørgsmål om GIF

Read about GIF in English