GIF3

GIF – 1 årig studenteruddannelse

Her finder du ansøgningsskemaet:

Ansøgningsskema til GIF 2023

På denne side kan du læse mere om vores GIF-uddannelse.

GIF-uddannelsen er delt op i 2 fagpakker: Humanistisk GIF og Matematisk GIF

Læs om fagpakkerne herunder

Humanistisk GIF

Denne fagpakke er særligt rettet mod uddannelser inden for humaniora, sprog, pædagogik, samfundsvidenskab, undervisning og handel.

Dine fag på humanistisk GIF er:

 • A-niveau: Dansk som andetsprog
 • B-niveau: Engelsk, Historie for fremmedsprogede
 • C-niveau: Biologi, Matematik

Matematisk GIF

Denne fagpakke er særligt rettet mod naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser som f.eks. ingeniør, farmaceut eller læge.

For at blive optaget på den matematiske GIF kræves det, at du ud over de generelle optagelseskrav på GIF også har matematik svarende til HF B-niveau, samt fysik og kemi svarende til HF C-niveau.

Dine fag på matematisk GIF er:

 • A-niveau: Dansk som andetsprog, Matematik
 • B-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi
 • C-niveau: Historie for fremmedsprogede

Optagelseskrav:

GIF er en 1-årig dansk studentereksamen for fremmedsprogede med opholdstilladelse i Danmark.

Med et eksamensbevis fra GIF i hånden, kan du få adgang til de fleste videregående uddannelser på lige fod med danske studenter og HF’ere.

For at blive optaget på GIF skal du opfylde følgende optagelseskrav.

Du skal:

 • Have mindst 12 års skolegang, svarende til en studentereksamen, i dit hjemland
 • Være dygtig til både skriftlig og mundtlig dansk
 • Have bestået Dansk D-niveau (10. klasse) med karaktererne 4/4. Vi behandler også ansøgninger, hvor Prøve i Dansk 3/Danskuddannelse 3, modul 5 er bestået med karaktererne 7/7/7 efter den nye karakterskala.
 • Have mindst 4 års engelsk svarende til 10. klasse
 • Have bestået en eksamen svarende til matematik på B-niveau, hvis du ønsker optagelse på Matematisk GIF, samt fysik og kemi svarende til C-niveau.

VIGTIGT: Du skal sende din udfyldte ansøgning som en mail til GIF@hvgadm.dk.

Ansøgningsskemaet og alle dine uddannelsesbeviser skal vedhæftes som PDF-filer.

Når du sender beviserne for uddannelse, SKAL du også sende et udfyldt ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet øverst på siden.

I mailen skal du vedhæfte følgende:

* Det udfyldte ansøgningsskema

* Dokumentation for din uddannelse fra hjemlandet. Alle beviser skal være oversat til enten dansk eller engelsk.

* Dokumentation for eventuelt beståede danskprøver, samt anden relevant uddannelse fra Danmark.

* Dokumentation for opholdstilladelse.

Du kan ikke møde op på skolen uden en aftale. Kontakt studievejleder Simon Dan Petersen for at aftale en tid til samtale.

Hvis du er kvalificeret til optagelse på GIF, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder.

Du kan søge om optagelse indtil alle pladser er fyldt op, men det vil være en fordel, at du sender din ansøgning i løbet af marts-april måned, så vi har god tid til at behandle den.

Har du øvrige spørgsmål? Kontakt kontoret +45 36 34 34 34 eller studievejleder Simon på telefon +45 36 34 34 57 eller på mail GIF@hvgadm.dk.

Ofte stillede spørgsmål om GIF

Read about GIF in English