Gif3

GIF – 1 årig studenteruddannelse

GIF er en 1-årig dansk studentereksamen for fremmedsprogede med opholdstilladelse i Danmark. Du kommer i en klasse med andre voksne kursister, der har en studentereksamen fra deres hjemland.

Med et eksamensbevis fra GIF i hånden, kan du få adgang til de fleste videregående uddannelser gennem kvote 1, altså på lige fod med danske studenter. GIF-uddannelsen er gratis, og du kan søge SU.

Livet som GIFer

I videoen herunder fortæller tidligere GIF-kursist Lema om, hvad hun har fået ud af uddannelsen på Hvidovre Gymnasium.

GIF-uddannelsen er delt op i 2 fagpakker, en humanistisk og en matematisk. Begge fagpakker starter i august og slutter i juni.

Humanistisk GIF

Denne fagpakke er særligt rettet mod uddannelser inden for humaniora, sprog, pædagogik, samfundsvidenskab, undervisning og handel.

Dine fag på humanistisk GIF er:

  • A-niveau: Dansk som andetsprog
  • B-niveau: Engelsk, Historie for fremmedsprogede
  • C-niveau: Biologi, Matematik

Matematisk GIF

Denne fagpakke er særligt rettet mod naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser som f.eks. ingeniør, farmaceut eller læge.

Dine fag på matematisk GIF er:

  • A-niveau: Dansk som andetsprog, Matematik
  • B-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi
  • C-niveau: Historie for fremmedsprogede

For at blive optaget skal du:

  • Have mindst 12 års skolegang, svarende til en studentereksamen, i dit hjemland
  • Have bestået Dansk D-niveau (10. klasse) med karaktererne 4/4 eller Danskuddannelse 3, modul 5 bestået med karaktererne 7/7/7. Hvis du har opnået et højt niveau i mundtlig og skriftlig dansk på anden vis, har vi også mulighed for at teste dig.
  • Have mindst 4 års engelsk svarende til 10. klasse
  • Have bestået en eksamen svarende til matematik på B-niveau, hvis du ønsker optagelse på Matematisk GIF, samt fysik og kemi svarende til C-niveau.

Sådan søger du:
For at blive optaget, skal du udfylde Ansøgningsskema til GIF 2024 og sende det til mail gif@nextkbh.dk. I mailen skal du vedhæfte følgende:

* Det udfyldte ansøgningsskema

* Dokumentation for din uddannelse fra hjemlandet. Alle beviser skal være oversat til enten dansk eller engelsk.

* Dokumentation for eventuelt beståede danskprøver, samt anden relevant uddannelse fra Danmark.

* Dokumentation for opholdstilladelse.

Hvis du er kvalificeret til optagelse på GIF, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart i august.

Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen på telefon +45 36 34 34 55 eller på mail gif@nextkbh.dk

Ofte stillede spørgsmål om GIF

Read about GIF in English