9f5a8005 478x315

SAMFUND: Samfundsfag A – Matematik A

Samfund

Har du tænkt over, hvordan Europa skal håndtere flygtninge? Hvordan fungerer et skattely? Og hvad er social dumping? Vi lever i et samfund, der i høj grad er bygget på tal og beregninger, og mange aktuelle emner kan derfor bedst belyses i et samspil mellem samfundsfag og matematik – tænk bare på statistiske undersøgelser og meningsmålinger. På denne studieretning vil du få en dybtgående indsigt i økonomiske modeller og den politiske og samfundsmæssige udvikling – et solidt udgangspunkt for måske selv at præge udviklingen som kommende finansminister?

Fremtidsmuligheder
Samfundsstudieretningen klæder dig godt på til en lang række videregående uddannelser inden for humaniora, sprog og kommunikation samt en lang række samfunds- og medierelaterede fag.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguidens Studievælger eller Jobkompas.

Oversigten herunder forudsætter, at alle elever i en klasse har den samme studieretning. Hvis en klasse er en såkaldt papegøjeklasse med flere studieretninger, kan der forekomme ændringer.