Strategiplan for Hvidovre gymnasium & HF 2018-2023

Kommunikationsstrategi

Det er især under brobygning, vores besøg på de lokale grundskoler samt på nettet, at...

Værdier og vision 2018-2023

Nære lærer/elev-relationer, elevdifferentiering i undervisningen og en insisteren på høj faglighed. Læs mere om vores...

Kvalitets- og evalueringsstrategi  

Vi har særligt fokus på elevernes evne til kritisk at forholde sig og demokratisk dannelse

Pædagogisk strategi

På Hvidovre Gymnasium & HF arbejder vi med demokratisk dannelse som pejlemærke. Dette arbejde foregår...

Trivselsstrategi

På Hvidovre Gymnasium & HF mener vi, at trivsel er en forudsætning for optimal læring.

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

HvG's fastholdelsespolitik går på to ben - ét der sanktionerer, og ét der støtter