Cashbox 1642989 340

Ansøgning om SU

Alle elever på en ungdomsuddannelse (STX, HF og GIF) kan få SU fra kvartalet efter, at de er fyldt 18 år.

Her kan du se, hvornår du kan søge og modtage SU (læs mere under denne oversigt):

Du-kan-faa-SU-fra-kvartalet-efter-du-er-fyldt-18-aar1

Du ansøger på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside www.su.dk, hvor du også finder informationer om, hvor meget du kan få i SU, og hvilke krav du skal opfylde for at modtage uddannelsesstøtten.

Det er dit ansvar at:

 • Læse betingelserne for at få SU
 • Sørge for at få mit ID, så du har adgang til minSU
 • Holde øje med hvor meget du må tjene (dit fribeløb), mens du får SU – hvis du har tjent for meget, skal du fravælge SU inden d. 15. i måneden før. På den måde kan du måske undgå at betale SU tilbage
 • Oplyse, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold – du har oplysningspligt.
 • Holde øje med, at du ikke modtager en form for anden offentlig støtte, der udelukker SU
 • Oplyse den korrekte bopælsstatus (i minSU) – du har pligt til at melde bopælsændring fra udeboende til hjemmeboende SAMT til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning.
 • Give besked hvis du stopper eller skifter uddannelse – du giver besked til en SU-medarbejder på dit (tidligere) uddannelsessted
 • Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældre enten flytter fra hinanden eller flytter sammen eller hvis en af dem dør
 • Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældres indkomst ændrer sig
 • Den konto, du ønsker at modtage din SU på, er registreret som din NemKonto
 • Give SKAT besked, hvis der sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du læser