Books 690219 960 720

For elever og kursister med særlige behov

Hvis du har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, ADHD, angst, eller autisme, kan du få særlig pædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen.

SPS bevilliges gennem Børne- og undervisningsministeriet. Du kan læse om SPS her: https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser

Det er skolen, som søger om støtten på dine vegne.

Vi anbefaler at du og din familie sammen kontakter os inden sommerferien før 1.g, så vi kan have støtten klar, når du begynder i gymnasiet.

Herunder kan du læse om støttemulighederne på HvG.

Ordblind

Hvis du er ordblind, har du ret til at benytte digitale hjælpemidler som hjælper dig med læsning og skrivning. Det kan fx være programmet AppWriter, som du får installeret på din egen computer.

Skolens læsevejleder kan hjælpe dig med at lære programmet at kende og vise dig hvordan du kan bruge det i dagligdagen i forbindelse med skolearbejdet.

Derudover kan skolens læsevejleder løbende hjælpe dig med skriftlige opgaver og lektielæsning.

For at få mulighed for at benytte digitale hjælpemidler skal du have gennemført den nationale ordblindetest, og den skal vise at du er ordblind.

Hvis du allerede har gennemført den nationale ordblindetest, er det derfor vigtigt at du sender testresultatet til skolens læsevejleder så hurtigt som muligt, når du ved at du er blevet tilbudt optagelse på skolen.

Hvis du har mistanke om at du er ordblind, men ikke endnu er blevet testet, opfordrer vi også til at du kontakter skolens læsevejleder.

Skolens læsevejleder hedder Camilla Munch-Hansen, og du kan kontakte hende på denne mailadresse: cmh@hvgadm.dk

Andre funktionsnedsættelser

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af en dokumenteret diagnose (fx ADHD, angst eller diagnoser indenfor Autismespektret), kan vi som skole tilbyde støtte af forskellig art.

Hvis du har behov for særlig støtte, vil vi anbefale at du skriver det i din ansøgning. Så vil vi kontakte dig inden skolestart og invitere dig og din familie til en samtale på skolen, hvor vi finder ud af hvilke behov, du har, og informerer jer om hvad vi kan tilbyde. Til denne samtale skal du medbringe dokumentation for diagnosen.

Ofte vil vi tilbyde at du får tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre uddannelsen. Det kan fx handle om overblik over lektier og opgaver, samt planlægning af din uge, eller det kan være at du har brug for at tale med din mentor om nogle konkrete problemstillinger, som du har oplevet i ugens løb på skolen.

Din mentor vil komme fra en virksomhed, der specialiserer sig i at yde mentorstøtte til unge i uddannelsessystemet. Du kan læse om virksomheden her: https://www.udilivet.com/

Du og din mentor vil typisk mødes én gang om ugen her på skolen i skoletiden, og din studievejleder på HvG vil samarbejde med din mentor om at støtte dig.

Hvis du har spørgsmål omkring støttemuligheder, kan du kontakte skolens Studievejledning: studievejledning@hvgadm.dk

Særlige behov ved eksamen

Hvis du er ordblind eller hvis du fx har ADHD kan du ansøge om at der tages særlige hensyn ved eksaminer og årsprøver.

Det kan f.eks. være at du har brug for at sidde afskærmet ved skriftlige eksaminer, eller at du har brug for ekstra tid.

Hvis du er ordblind, eller har fået bevilliget SPS-støtte, vil skolens læsevejleder/SPS-medarbejder søge om forlænget tid på dine vegne. Her behøver du altså ikke gøre mere.

Andre elever eller kursister skal ansøge om de særlige hensyn på dette ansøgningsskema (LINK). Du skal komme med dokumentation som viser at du har behov for særlige hensyn. Vær opmærksom på tidsfristerne.