Od Udvalg

Operation Dagsværk

(OD) er den danske udgave af den nordisk udbredte bistandsorganisation som elever og studerende står bag. Det er hovedsageligt uddannelsesprojekter der støttes over det meste af verden.

(Operation Dagsværk søger at skabe solidaritet mellem unge under uddannelse i Danmark og fattige/undertrykte unge i en tilsvarende situation i resten af verden. Operation Dagsværk bygger bro mellem privilegerede unge i Danmark og underprivilegerede unge i andre lande, ved gennem oplysningskampagner at skabe forståelse og solidaritet, og gennem indsamlinger at give andre unge muligheder for uddannelse.)