Kalender, Translokation 2022

Traditioner på HvG

  • Der er cafeer samt fester fordelt over skoleåret, de vil fremgå i Lectio fra skolestart og er arrangeret af cafe- og festudvalget.
  • Vores eventkalender med forskellige events igennem skoleåret . Kalenderen vil hænge på opslagstavlerne ved bl.a. kontoret for tilmelding. Man skal deltage i minimum 3 events på et skoleår.
  • Lektiecafe hver tirsdag og torsdag eftermiddag i kantinen hvor der vil være lærere til stede.

IDRÆTSDAG:

Dagen hvor alle klasser klæder sig ud i hver deres tema, og alle klasser dyster mod hinanden og mod lærerholdet i forskellige discipliner. Dagens bedste klasseudklædning kåres og modtager en præmie.

Dagen afsluttes med hyggelig café.

JULEAFSLUTNING:

Sidste dag inden juleferien er alle samlet i kantinen til julebingo og personalebandet underholder inden vi ønsker alle en glædelig jul samt godt nytår.

FØRSTE FREDAG I FEBRUAR:

Første fredag i februar er dagen, hvor alle nuværende elever + studenter fra tidligere årgange kommer og slår sig løs og hilser på nye og gamle venner!

HUEOPMÅLING:

Allerede i starten af skoleåret vil I få henvendelser fra mindst 1 studenterhuefirma, som gerne vil komme og måle jeres hoveder samt sælge jer alt muligt merchandise. Dette skal foregå uden for skoletiden og er 100 % elevstyret.

Studenterhuerne kommer til skolen omkring maj måned. Her bliver de kørt i kælderen af pedellerne, og skolens hueansvarlige aftaler med pedellerne, hvornår klasserepræsentanterne kan få udleveret kasserne med huerne

BLÅ BOG:

I starten af september vil Firmaet Seifert kontakte jer med henblik på Blå Bog, som kan være en del af huepakken. Blå bog er en bog, hvor I skriver et par ord om hver af jeres klassekammerater. Bogen kommer typisk i løbet af foråret. Vi forventer at I holder en god tone i bøgerne, skolen læser alle bøger igennem inden trykning og udlevering.

GALLAFEST:

Hver klasse spiser sammen (for egen regning), f.eks. på restaurant eller hjemme hos en fra klassen, og der er tradition for at invitere klassens lærere med. (lærerne betaler også for sig selv)

Klassen sørger selv for evt. fælles transport til skolen, hvor den røde løber venter.

Her vil der være alkoholfri velkomstdrink, musik og I danser Les Lanciers (som idrætslærerne underviser jer i, i løbet af foråret.)

Efterfølgende vil der være floor med DJ.

Ugen hvor du bliver student:

HUEDAGE – de sidste 3 dage med mundtlig eksamen:

I de sidste eksamensdage, sørger skolen for festligt dækkede borde i skolens vandrehal, hvor elevernes familier venter i spænding, og her er både familier og venner velkomne til at samles, når den sidste eksamen er overstået.

Af hensyn til de igangværende eksaminer, må familie og venner ikke gå op til eksamenslokalet

DIMISSIONSMIDDAG – onsdag aften: hyggelig aften hvor alle vores afgangsklasser sidder sammen klassevis og spiser sammen med deres lærere. Der vil være sange og taler, og personalebandet underholder.

TRANSLOKATION OG VOGNKØRSEL – fredag.

Studenterne møder ind ved musikgangen og der stilles op til indmarch, familie mv. tager plads i salen på 2. og 3. niveau. Efter indmarchen tager studenterne plads klassevis og i navne orden hvor efter ceremonien starter der vil bl.a. være rektors tale til eleverne, en elev tale, overrækkelse af eksamensbeviser mv. Derefter vognkørsel, hvor første stop altid er Hvidovre Rådhus, hvor borgmesteren tager imod jer i rådhussalen og ønsker jer tillykke og held og lykke fremover og først derefter starter ruten rundt til jeres forældre.

Opsparing til studentervognkørsel startes senest i 2.g

Skolen har erfaret, at det koster mange penge at booke kørsel til translokationsdagen, og vi opfordrer jer til ALLEREDE NU at starte opsparing og planlægning samt booke en vogn. Alt dette er 100 % elevstyret.

Datoer for de kommende års translokationer er her:

Student 2023: 23. juni 2023

Student 2024: 28. juni 2024

Student 2025: 27. juni 2025