European Green Cities

European Green Cities er en non-profit organisation , der stræber efter at hjælpe med at afhjælpe klimakrisen ved at udvikle CO2-neutrale byer og kvarterer i hele Europa .

Vi hjælper kommuner og borgerorganisationer med at udvikle innovationsprojekter, facilitere interessentprocesser, gennemføre analyser, implementering af best practice, træning i bæredygtig byudvikling og formidling.

Vi igangsætter nye projektforslag og EU-ansøgninger og hjælper med at sætte holdet af partnere, byer, organisationer, virksomheder og konsulenter sammen.

European Green Cities administrerer også et netværk af byer for at sikre samarbejde og vidensdeling på tværs af grænser.