Elevrådsbestyrelsen 2022

Elevrådet

Gennem Elevrådet kan du være med til at præge hverdagen på gymnasiet

Elevrådet er elevernes stemme på gymnasiet og elevernes mulighed for at give deres mening til kende.

Elevrådet består af elevrepræsentanter fra hver klasse.

Elevrådet er en paraplyorganisation, som har skolens andre udvalg under sig.

Derimellem arbejder elevråds bestyrelsen videre på de ideer, tiltag eller problemstillinger, som optager elevrådet, og/eller som de har modtaget fra andre af skolens elever.

Har du input eller spørgsmål til elevrådet, så kan du sende en Lectio-besked til Elevrådet.

Her fortæller nogle elevrådsmedlemmer, hvilke områder de arbejder med, og hvorfor de synes, det er vigtigt med et elevråd.

Elevrådsbestyrelsen 2022