Ofte stillede spørgsmål om GIF

 • Hvornår er ansøgningsfristen?

Du kan søge om optagelse indtil kursusstart i august, eller så længe der er ledige pladser – men sørg for at søge hurtigst muligt.

 • Kan jeg skrive mig på en venteliste til GIF?

Ja. Vi tilbyder sene ansøgere mulighed for at blive optaget på venteliste. Vi tager dog ikke imod nye studerende efter 1. september.

 • Hvor ofte begynder nye kurser?

Nye klasser begynder en gang om året i august. Der er ingen undervisning, der begynder i januar.

 • Er det muligt at deltage i undervisning i aftenundervisning?

Nej. Undervisningen foregår kun i dagtimerne i skolens normale undervisningstid.

 • Er jeg berettiget til at modtage Dansk Uddannelsesstøtte (SU) på dette kursus?

Ja. Du er berettiget til at modtage SU på GIF-kurset. Du må dog først modtage SU efter at have modtaget bekræftelse på optagelse på kurset. Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, skal du påbegynde ansøgning om ‘ligestilling med danske statsborgere’ (se https://www.su.dk/english/su-as-a-foreign-citizen/)

 • Jeg tager i øjeblikket danskundervisning, men gennemfører først det relevante niveau efter ansøgningsfristen. Skal jeg vente med at søge, indtil jeg har taget eksamen?

Nej, men det er en forudsætning, at du går til eksamen på det krævede niveau inden kursusstart. I dette tilfælde vil vi vurdere, om du opfylder de øvrige krav, og hvis du gør det, kan vi give dig en såkaldt ’betinget optagelse’. Det betyder, at vi reserverer en plads til dig, og du bliver endeligt optaget, efter at vi har modtaget dokumentation for, at du har bestået de adgangsgivende prøver med de nødvendige karakterer.

 • Jeg er EU-borger. Kan jeg stadig ansøge om GIF?

Ja. Du kan blive optaget på GIF, selvom du har et alment gymnasiebevis fra et land inden for EU. Dette vil dog afhænge af, i hvilket omfang dit oprindelige almene eksamensbevis allerede kvalificerer dig til optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1-kategorien. Hvis det gør, kan du ikke blive optaget på GIF. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit almene gymnasiebevis kvalificerer dig til optagelse på GIF, kan du kontakte os eller Ministeriet for Videregående Uddannelse og Videnskab for at få bedømt eksamensbeviserne fra dit hjemland: https://ufm .dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse

 • Er det et krav, at mine eksamensbeviser er oversat til dansk?

Ja. Alle eksamensbeviser skal oversættes enten til dansk eller til engelsk af en autoriseret translatør.

 • Kan jeg få overført kredit på GIF?

Ja. Du kan opnå merit for fagniveauer, hvis prøverne er taget i Danmark. Du kan ikke opnå merit for uddannelse i dit hjemland. Du kan maksimalt opnå merit for to fag. Du skal ansøge om overført merit før kurset begynder.

 • Kan jeg læse GIF som enkeltfag?

Nej. GIF er et pakkeforløb, der giver adgang til en videregående uddannelse, forudsat at du består alle kursets fag inden for et skoleår.

 • Jeg søger den humanistiske GIF-pakke, men har brug for matematik på b-niveau. Kan jeg gøre dette på GIF?

Nej. De to GIF-pakker er obligatoriske kursuspakker, som ikke kan ændres.

 • Jeg har nogle videregående uddannelseskvalifikationer fra mit hjemland. Kan jeg stadig ansøge om GIF?

Ja. Du kan søge om optagelse på GIF, selv om du for eksempel har en bachelorgrad fra dit hjemland. Vi anbefaler, at du får lavet en officiel evaluering af det akademiske forløb, du har gennemført. Du kan læse mere om, hvordan det gøres her:

 • Koster GIF-pakken noget?

Nej. pakken er gratis