Uddannelsesaften 2022 På Hvg
10. oktober 2022

Uddannelsesaften 2022

By Susanne Lipka

Torsdag d. 6.oktober holdt Ungeenheden – Hvidovre ”Uddannelsesaften” for elever og forældre i 9. og 10. klasse.

Det kan være en jungle at finde ud af de mange forskellige uddannelsesmuligheder, der venter, når man som ung er færdig med folkeskolen. Men den jungle vil uddannelsesvejlederne i Den kommunale Ungeindsats gerne hjælpe de unge og deres forældre med at finde ud af. Derfor havde de torsdag den 6. oktober inviteret alle kommunens 9. klasser til en stor uddannelsesaften på Hvidovre Gymnasium & HF.

Her var omkring 450 unge og forældre tilmeldt. Arrangementet var tænkt som en form for ”uddannelsesrejse”, hvor deltagerne i hold rejste gennem uddannelserne og derved blev introduceret til både EUD-området og de gymnasiale uddannelser. Ved hvert område blev der holdt et introducerende oplæg, og deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål til uddannelserne.

Efterfølgende var der mulighed for at besøge de enkelte stande og høre mere om uddannelserne, ligesom man kunne lægge vejen forbi uddannelsesvejledernes stand.

Her er et link til Hvidovre Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om de forskellige uddannelser.