Aprilsnar 2022
1. april 2022

Aprilsnar

By Susanne Lipka

Traditionen tro forsøgte skolens administration at binde eleverne en aprilsnar på ærmet:

“VIGTIGT!

I en meddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet er vi blevet gjort bekendt med, at alle terminsprøvekarakterer fra foråret 2022 på grund af en opdatering er forsvundet fra ministeriets digitale arkiv.Vi er derfor af ministeriet blevet pålagt at afholde en ny terminsprøve, så alle elevers karakterer kan blive registreret.

Terminsprøven afholdes på skolen mandag d. 18. april kl. 9:00. (Du skal møde senest kl. 8:45) Ministeriet meddeler desuden, at den ekstra prøve ikke må medføre aflyst undervisning så tæt på de afsluttende eksamener, og derfor må vi desværre afkorte jeres påskeferie. Vi vil i løbet af dagen orientere jer nærmere. Hold øje med Lectio.”