Fællesskab & Handlekraft på HvG

Fra skoleåret 2023 tilbyder vi – sideløbende med din STX eller HF – en uddannelse i Fællesskab & Handlekraft. En uddannelse som er helt særlig for HvG, og som du ikke finder på andre gymnasier.

Hos os vil du fra sommeren 2023 få en stærk, fagligt forankret gymnasial uddannelse OG en supplerende uddannelse med fællesskab, bæredygtighed og handlekompetencer i fokus.

Det vil afspejle sig i undervisningen, i fællesskabet og i skolens liv generelt. For på HvG mødes vi om det, vi er fælles om – med plads til forskellighed.

Faglig viden forpligter. Viden skal man handle på. Derfor er der i vores uddannelser fokus på handlekraft, som gør dig i stand til at handle på den viden, du får hos os.

Det træner vi dig i, så du bliver i stand til at lave forandringer i samfundet.

Kommende arrangementer

Juleferie