24 Enghoj Web 540x540 1

TRANSLOKATIONSUGEN (UGE 26 2024!)

HUEDAGE (24.-26. juni) – de sidste 3 dage med mundtlig eksamen:
I de sidste eksamensdage, sørger skolen for festligt dækkede borde i skolens vandrehal, hvor elevernes familier venter i spænding, og her er både familier og venner velkomne til at samles, når den sidste eksamen er overstået.

Af hensyn til de igangværende eksaminer, må familie og venner ikke gå op til eksamenslokalet

DIMISSIONSMIDDAG – onsdag aften 26. juni: hyggelig aften hvor alle vores afgangsklasser sidder sammen klassevis og spiser sammen med deres lærere. Der vil være sange og taler, og personalebandet underholder.

TRANSLOKATION OG VOGNKØRSEL – fredag d. 28. juni
Studenterne møder ind ved musikgangen senest kl. 8,30, og der stilles op til indmarch, familie mv. tager plads i salen på 2. og 3. niveau. (Der er ikke som sådan nogen begrænsning på antal af familiemedlemmer)

Efter indmarchen tager studenterne plads klassevis og i navne orden hvorefter ceremonien starter.  

Der vil bl.a. være rektors tale til eleverne, en elev tale, overrækkelse af eksamensbeviser mv.

Derefter vognkørsel, som er ca. mellem kl. 10,30 og 11,00 hvor første stop altid er Hvidovre Rådhus, hvor borgmesteren tager imod jer i rådhussalen og ønsker jer tillykke og held og lykke fremover, og først derefter starter ruten rundt til jeres forældre.

NB! Husk i god tid at aftale med 1g’erne/1hf’erne, at de pynter jeres vogne. Det er selvfølgelig afgangseleverne der betaler for pynten.

VI BLIVER TIL ENGHØJ GYMNASIUM

Vi er fusioneret med NEXT Uddannelse København. Det betyder, at vi fra august skifter navn til Enghøj Gymnasium og får alle fire gymnasieuddannelser – stx, htx, hhx og hf.

VIL DU NOGET MERE?

Savner du lærere, der gider dig og dine klassekammerater og gør meget ud af at give jer en spændende undervisning?

Er det vigtigt for dig at være i et åbent miljø, hvor folk har respekt for hinanden og behandler hinanden godt?

Så er vi noget for dig!

På HvG får du:

  • Et dejligt sted at være – her er plads til alle.
  • Stærk faglighed og styrkede kompetencer

Særligt for GIF:

  • fokus på dansk sprog i alle fag
  • studiemiljø med andre uddannede voksne

Læs mere: Hvidovre Gymnasium STX HF GIF