Undrer du dig over, hvad lys og lyd egentlig er? Er du fascineret af naturens sammenhænge, har du lyst til at lave matematiske beregninger, og vil du gerne have en dybere forståelse af alt det, vi tager for givet i hverdagen? Det kunne være mobiltelefoner, rutsjebaner i Tivoli, rent drikkevand, elektricitet og lægemidler, rumfart, men også global opvarmning og uønskede kemikalier i vores miljø og fødevarer. I vores moderne fysik- og kemilokaler kommer du til at lave eksperimentelle undersøgelser, der hænger tæt sammen med det teoretiske arbejde.

Fagenes samspil
Dine tre hovedfag matematik, fysik og kemi hænger helt naturligt sammen, hvilket giver en fantastisk synergi i undervisningen. Det gælder også i forbindelse med din studieretningsopgave i 2.g, hvor du med stor succes kan bruge alle tre fag.

Fremtidsmuligheder
Når du tænker på, hvad det kunne være sjovt at arbejde med i fremtiden, er det måske uddannelser som ingeniør, fysiker eller kemiker, du kommer i tanke om. Derudover er Science også et godt afsæt til mange andre videregående uddannelser inden for teknik, naturvidenskab og sundhed, som fx medicin eller tandlæge.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguiden eller Jobkompas.

Dine fag på Science

Studieretningsfag:

A: Matematik
B: Fysik, Kemi

Obligatoriske fag:

A: Dansk, Historie
B: Engelsk
C: Idræt, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag, Biologi og Informatik

Grundforløbsfag:

Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb

Valgfag der vælges før studiestart:

A/B: (1 valg) Fransk fortsætter B, Tysk fortsætter B eller Spansk A.
C: (1 valg) Mediefag eller Musik

Valgfag der vælges i løbet af uddannelsen:

A: (1 valg) Engelsk, Fysik, Kemi, Fransk eller Tysk (dette gælder dog ikke, hvis man har Spansk!)
C: (1 valg) Latin, Musik eller Psykologi eller et løft af et C-niveaufag til B-niveau

OBS: Et C-niveauvalg kan erstattes af et B-løft

 

For mere information: