Har du tænkt over, hvordan Europa skal håndtere flygtninge? Hvordan fungerer et skattely? Og hvad er social dumping? Vi lever i et samfund, der i høj grad er bygget på tal og beregninger, og mange aktuelle emner kan derfor bedst belyses i et samspil mellem samfundsfag og matematik – tænk bare på statistiske undersøgelser og meningsmålinger. På denne studieretning vil du få en dybtgående indsigt i økonomiske modeller og den politiske og samfundsmæssige udvikling – et solidt udgangspunkt for måske selv at præge udviklingen som kommende finansminister?

Fremtidsmuligheder
Samfundsstudieretningen klæder dig godt på til en lang række videregående uddannelser inden for humaniora, sprog og kommunikation samt en lang række samfunds- og medierelaterede fag.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguidens Studievælger eller Jobkompas.

Dine fag på Samfund

Studieretningsfag:

A: Samfundsfag, Matematik

Obligatoriske fag:

A: Dansk, Historie

B: Engelsk

C: Informatik, Fysik, Idræt, Oldtidskundskab, Religion, Naturgeografi

Grundforløbsfag:

Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb

Valgfag der vælges før studiestart:

A/B: (1 valg) Fransk fortsætter B, Tysk fortsætter B eller Spansk A

C: (1 valg) Mediefag eller Musik

Valgfag der vælges i løbet af uddannelsen:

B: (1 valg) Fysik, Naturgeografi, Kemi

C: (1 valg) Kemi, Latin, Musik eller Psykologi

C: (endnu 1 valg fra ovenstående sætning) eller 1 løft af C-niveau-fag til B-niveau eller et løft af B-niveau-fag til A-niveau – men alt dette gælder ikke, hvis man har Spansk!

For mere information: