Hvor sikker er politiets DNA-test? Kan vi redde truede dyrearter med genteknologi? Er det muligt at omlægge al landbrug til økologi? På Biologi lærer du om samspillet mellem de naturvidenskabelige fag og den levende natur: Mennesker, dyr og planter. Du kommer til at foretage genteknologiske undersøgelser i laboratoriet og skal også trække i gummistøvlerne og lave feltundersøgelser i naturen. Du får indsigt i, hvordan menneske og natur påvirker hinanden og opnår en bred vifte af naturvidenskabelige kompetencer.

 

Fremtidsmuligheder
Når du tænker på, hvad det kunne være sjovt at arbejde med i fremtiden, er det måske uddannelser som læge, biokemiker eller dyrlæge, du kommer i tanke om. Derudover er Biologi også et godt afsæt til mange andre videregående uddannelser inden for teknik, naturvidenskab og sundhed, som fx folkesundhed eller tandlæge.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguiden eller Jobkompas.

Dine fag på Biologi

Studieretningsfag:

A: Biologi

B: Kemi

Obligatoriske fag:

A: Dansk, Historie

B: Engelsk, Matematik

C: Idræt, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag, Fysik

Grundforløbsfag:

Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb

Valgfag der vælges før studiestart:

A/B: (1 valg) Fransk fortsætter B, Spansk begynder A eller Tysk fortsætter B

C: (1 valg) Mediefag eller Musik

Valgfag der vælges i løbet af uddannelsen:

A: (1 valg) Engelsk, Fysik, Kemi, Fransk eller Tysk (dette gælder dog ikke, hvis man har Spansk!)

C: (1 valg) Informatik, Latin, Musik eller Psykologi

C: (endnu 1 valg fra ovenstående sætning) eller 1 løft af C-niveau-fag til B-niveau eller et løft af B-niveau-fag til A-niveau

For mere information: